April 10, 2014 Ledig tjänst: Verksamhetschef till SSEESS

 

SSEESS arbetar med att öka Sveriges engagemang i internationella forskningsprogram och paneler inom ”Global Environmental Change” (GEC)-frågor genom att:

  • integrera svensk forskning inom GEC-frågor i internationella program på ett mer strategiskt och samordnat sätt, view
  • fungera som källa för vetenskapligt baserad information till svenska politiker och beslutsfattare, finansiärer och forskare. SSEESS tillhandahåller olika resurser som innehåller pålitlig information om aktuell GEC-forskning och internationella initiativ,
  • underlätta samarbete och informationsutbyte i GEC-frågor mellan forskare, politiker och beslutsfattare, liksom internationella institutioner inom olika discipliner med hjälp av olika evenemang.

SSEESS, som grundades 2009, har idag fem anställda, är placerat vid Kungl. Vetenskapsakademien och finansieras av Sida, Vetenskapsrådet, FORTE och FORMAS.

Vi söker nu en Verksamhetschef till SSEESS. Verksamhetschefen ansvarar för att leda den dagliga verksamheten vid sekretariatet och har personal- och budgetansvar för sekretariatet. I tjänsten ingår också att upprätthålla och utveckla ett personligt nätverk som befrämjar forskningssamarbetet kring globala frågor.

Vi söker dig som har disputerat inom ett ämnesområde som är relevant för GEC-frågor. Du har strategisk blick och kan ta egna initiativ, samtidigt som du har lätt att samarbeta på alla nivåer både inom och utanför organisationen. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med forskningens förutsättningar och villkor såväl nationellt som internationellt och att du har erfarenhet av att leda forskningsverksamhet inom för sekretariatet relevant ämnesområde. Det är vidare en stor fördel om du har erfarenhet av att verka, helst på en ledande position, inom något internationellt forskningsprogram. Vi kräver också av dig att du är en dokumenterat god forskare och chef, har en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska samt har relevanta IT-kunskaper. Tjänsten innebär också ett visst mått av resande.

Har du den kompetens vi söker och du dessutom är en social och positiv person så ser vi fram emot din ansökan.

Intresserad? Ring 08-744 16 60 och tala med Zlatko Kotevski på Tresurs Företagsutveckling, som hjälper oss med rekryteringen.Du kan också tala med tf verksamhetschef Dan Wilhelmsson, tfn: 08-673 9773, eller akademiråd Per Hedenqvist, tfn: 08-673 95 95. Fackliga kontaktpersoner är Magnus Lundgren (SACO), tfn: 08-673 95 25 och Peter Jacobsson (ST), tfn: 08-673 97 92.

Arbetstid/Varaktighet

Tjänsten är en visstidsanställning med 50-100% tjänstgöringsgrad (diskuteras) och löper t o m 2016-12-31. Tillträde snarast, dock senast 1 oktober 2014.

Lön

Enligt avtal.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2014-05-12. Ange referens: ”Verksamhetschef SSEESS”. Vi tar emot ansökan via e-post: zlatko@tresurs.se. Skicka gärna ansökan så snart som möjligt då intervjuer kan ske löpande.

Arbetsgivare

Kungl. Vetenskapsakademien Lilla Frescativägen 4ABox 50005104 05 STOCKHOLMTel: 08-673 95 00